Numizmatikai becsüs szakképzés

Bizonyára ismeri az éneket: "Én elmentem a vásárba félpénzzel..." vagy használja azt a közmondást, hogy "fabatkát sem ér", esetleg jelzőként hallotta, hogy valakit "bárcásnak" neveznek.

Ezeket a fogalmakat bizony ma már nehéz értelmezni a numizmatika ismerete nélkül. Az éremtan (numizmatika) elsődleges vizsgálati tárgya a pénzérme, amely olyan fémdarab, amelyet az állam nevében és előírásai szerint meghatározott formában állítanak elő, értékéért az állam kezeskedik, ezért törvényes fizetőeszköznek minősül(t).

A pénzverés mindig uralkodói/állami felségjog volt, amelyet csak az állam által erre feljogosított hatóságok, szervezetek, személyek gyakorolhattak.

Az éremtan vizsgálja továbbá a „pénzérmeszerű veretek”-et is, amelyek megjelenésükben (alapanyag, forma, előállítási mód) többé-kevésbé megegyeznek a pénzérmékkel, de nem állami eredetűek vagy nem szolgáltak fizetőeszközként.
 
Különösen azok az éremformájú darabok képeznek kiemelt jelentőségű vizsgálati tárgyat, amelyek az emlékpénzektől abban különböznek, hogy nem töltenek be pénzfunkciót, de nemes megjelenésüknek köszönhetően valamely személy, intézmény, esemény hírnevét öregbítő kisplasztikai alkotások: emlékérmek.

Szintén idetartoznak a zsetonok és a bárcák, de figyelmünk kiterjed a társtudományok: a jelvénytan (inszigniológia) és a kitüntetéstan (falerisztika) által vizsgált műtárgyakra is.

Bár hagyományos értelemben nem tartoznak a szűkebb értelemben vett numizmatika tárgykörébe, mégsem mondhatunk le a régi bankjegyek és értékpapírok tanulmányozásáról sem, hiszen közgazdasági funkciójuk (fizetőeszköz-jellegük) révén szorosan kapcsolódnak a pénzérmékhez, másrészt grafikai alkotásokként köz- és magángyűjtemények megbecsült darabjai és szintén műtárgypiaci értékkel rendelkeznek.

A tanfolyam során megtudhatjuk, hogy mi is az a "félpénz", a "batka" vagy éppenséggel mire is szolgált a "bárca". Persze, mivel a tanfolyamon alapvetően műtárgyakról lesz szó, az sem mindegy, hogy mi mennyit ér, mennyiért érdemes megvenni, eladni?

Mindezekre a kérdésekre segítünk a megfelelő válaszokat megtalálni.

Miért érdemes hozzánk jönni?

 • 1979 óta folyamatosan tanítunk a becsüsképzésben;
 • Helyenként egyetemi szintű ismeretek átadása;
 • A szakma által elismert tanárok, akár több évtizedes tapasztalattal;
 • Idő- és költségkímélő, élő online oktatás, visszanézhető videókkal
 • A napi munkában is használható oktatási segédanyagok;
 • Részletfizetés, törzshallgatói kedvezmények, előrefizetésnél ajándék;
 • Hallgatóink szerint a képzéseinknek kedvező az ár/érték aránya;
 • Kellemes hangulat, udvarias ügyintézés!

Milyen előnyt biztosít Önnek
a numizmatikai becsüs szakképzés elvégzése?

 • Elősegíti az elhelyezkedést a numizmatika szakmában, akár külföldön is;
 • Speciális alkalom értékes numizmatikai tárgyakkal való foglalkozásra;
 • Szó szerint “hasznos” elfoglaltság művelője számára;
 • Szakmai kihívás egy különleges szakterületen;
 • Presztízst adó tájékozottság a numizmatika terén;
 • Célszerű tanulmányok, ha nem akarja, hogy félrevezessék, becsapják;
 • Gyakorlatban azonnal hasznosítható ismeretek, ha profitálni akar a tudásából;
 • Egyedülálló lehetőség képzésre, továbbképzésre a numizmatika területén;

Tanáraink

Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton DSc egyetemi docens

az MTA doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, numizmatika, régészet és történeti emlékek szakterületeken bejegyzett igazságügyi szakértő, bútor- és szőnyegbecsüs, műtárgybecsüs, Unger Emil Jutaloméremmel kitüntetett numizmatikai szakíró

Dr. Juhász Lajos PhD
egyetemi adjunktus

az ELTE Ókori Régészeti Tanszékének oktatója,
az ELTE Éremtárának kezelője

Nudelman László

éremkereskedő, az IAPN (International Association of Professional Numismatists) és az IBSCC (International Bureau for the Suppression of Counterfeit Coins), az American Numismatic Association (ANA)  magyar tagja,
a NUDELMAN NUMISMATICA tulajdonosa

Nagy Balázs

régész, numizmata, a szentendrei Ferenczy Múzeum muzeológusa,a numizmatikai gyűjtemény vezetője

Dr. Rácz Tibor Ákos PhD

régész, a Ferenczy Múzeumi Centrum Gyűjteményi és Állományvédelmi Főosztályának munkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója

Töreki Milán

történész, numizmata, pénzváltó, a Budai Érme Klub alapítója,a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza

Lőrincz Ferenc

közgazdász, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyasztóvédelmi Osztály exvezető-főtanácsosa

Dr. Takács József

ötvös mester, geológus-mineralógus, a MOME óraadó tanára, a Magyar Nemesfémesek Országos Szövetségének exelnöke

Miről lesz szó a tanfolyam óráin?

Numizmatikai tárgyak meghatározása, minősítése, értékbecslése

• Kora császárkori pénzverés
• Késő császárkori pénzverés
• Koloniális pénzverés
• Középkor – Magyarország és külföld (A középkori pénzverés kezdete, Árpád-kor/denár- periódus, késő középkor/garas-periódus, 6–16. század)
• Habsburg-kori Magyarország és külföld (Magyar Királyság/Erdélyi Fejedelemség/tallér-periódus, 16–18. század)
• XIX. és XX. századi Magyarország és külföld: - Papírpénzek - Részvények - Kitüntetések - Jelvények
• Érmek tartásfoka, nemzetközi standardok, osztályozás
• Pénzérmék meghatározása (korszak, típus, tartásfok, ritkaság)
• Pénzérmék értékelése (aukciós és éremkatalógusok használata, értékelési standardok itthon és külföldön)
• Pénzérmék átvétele, leírása, éremhatározás
• Numizmatikai tárgyak (papírpénzek, részvények, kitüntetések, jelvények) leírása, meghatározása katalogizálása
• Ötvösségtörténet, ötvösművesség kialakulása, fejlődése
• Ötvös technikák és díszítő eljárások
• Nemesfémötvözetek, ötvösjegyek, fémjelek, ónjegyek
• Érmek, pénzérmék, numizmatikai tárgyak vizsgálati módszerei
• Egyszerűbb vizsgálati módszerek
• Hamisítványok, javítások, átalakítások - Utánveret, másolat, utánzat
• A különféle érmek, pénzérmek, numizmatikai tárgyak becsértékének meghatározása
• A szakterülethez kapcsolódó online és offline információforrások, adatbázisok és ezek alkalmazói szintű használata a szükséges információ megszerzése érdekében


A becsüs és régiségkereskedő általános tevékenysége

 • működési rend
 • kereskedelmi előírások
 • fogyasztói érdekvédelem
 • rendkívüli események kezelése
 • pénzforgalom, pénzkezelés
 • árképzés
 • munkakörök: készpénzes felvásárlás, bizományi konstrukciók, aukciós tevékenység, zálogtevékenység
 • bizonylatkitöltés: vételi jegy, bizományi szerződés, aukciós szerződés,zálogjegy
 • védett tárgyak
 • kiviteli engedélyeztetés
 • adójogi kérdések: SZJA, ÁFA

Miből kell vizsgázni a szakképzés során?

 • az egyes tananyagegységekből évközi témazárók, a tanfolyam végén írásbeli, gyakorlati záró beszámolók
 • a sikeres záró beszámolók feltételei az állami képesítő vizsga megkezdésének, amely írásbeli részből és projektfeladatból áll. A projektfeladat két gyakorlati feladat elvégzése és szakmai beszélgetés egy vizsgabizottság által választott vizsgatárgyról

Milyen bizonyítvány szerezhető a szakképzés elvégzésével?

államilag elismert, numizmatikai becsüs szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítvány

Milyen munkakör tölthető be a bizonyítvánnyal?

 • numizmatikai becsüs, árverező
 • értékbecsüs (numizmatikában)
 • numizmata

Mi szükséges a beiratkozáshoz?

 • Jelentkezési lap kitöltése
 • Érettségi bizonyítvány bemutatása
 • Felnőttképzési szerződés aláírása
 • Legalább a képzési díj első részletének befizetése
  (Amennyiben nem jön össze az indulólétszám, átjelentkezhet egy másik tanfolyamra, vagy a teljes befizetett összeget visszaadjuk.)