Bútor- és szőnyegbecsüs OKJ képzés Szakmai és Vizsgakövetelmény

A 25. sorszámú Bútor- és szőnyegbecsüs megnevezésű részszakképesítésre vonatkozóan (SzVK)

Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő adatok

 • 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 341 01
 • 1.2. Részszakképesítés megnevezése: bútor- és szőnyegbecsüs
 • 1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
 • 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

Egyéb adatok

 • 2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
 • 2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
 • 2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
 • 2.2. Szakmai előképzettség: – 
 • 2.3. Előírt gyakorlat: – 
 • 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 
 • 2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 • 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50% 
 • 2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 
 • 2.8. Szintvizsga: – 
 • 2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –  

Pályatükör

 • 3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 • 3.1.1. FEOR száma: 3616
 • 3.1.2. FEOR megnevezése: Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő, becsüs, árverező
 • 3.1.3. A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Bútor- és szőnyegbecsüs
 • 3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása
  A bútor- és szőnyegbecsüs feladata a bútorok, szőnyegek meghatározása, értékbecslése és különféle konstrukciókban az árak megállapítása.
 • 3.2.1 A részszakképesítéssel rendelkező képes:
  - Megállapítani a bútor, szőnyeg típusát, művészeti stílusjegyeit, származását, korát
  - Azonosítani a bútor, szőnyeg anyagát, készítési-díszítési technikáit
  - Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni
  - Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát
  - Elvégezni a bútorok, szőnyegek meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását
  - Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni
  - Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni
  - Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni
  - Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól

 • 3.3. Kapcsolódó szakképesítések
  -52 341 01 Becsüsszakképesítés

Szakmai követelmények

 • 4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 • 4.2. Azonosító száma, megnevezése
 • 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése
 • 11391-12 Bútorok, szőnyegek értékbecslése
 • 11392-12A becsüs általános tevékenysége

Vizsgáztatási követelmények

 • 5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei (Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az):
 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • 5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 • 5.2.1 A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése:
  10025-12A kereskedelmi egység működtetése - írásbeli
  11391-12 Bútorok, szőnyegek értékbecslése - gyakorlati, írásbeli
  11392-12A becsüs általános tevékenysége - írásbeli

 • Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 • 5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  A vizsgafeladat ismertetése:
  - Bútorok és szőnyegek meghatározása, értékbecslése, átvétele
  - Konkrét bútorok és szőnyegek önálló leírása, meghatározása, értékbecslése katalógusok és egyéb eszközök segítségével (legalább 5 db bútor és 5 db szőnyeg).
  - Az elvégzett meghatározások, értékbecslések alapján két tárgy készpénzes felvásárlása, vagy bizományi átvétele, vagy aukcióra történő felvétele, vagy zálogba vétele a megfelelő bizonylat kitöltésével

  A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
 • 5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: –
  A vizsgafeladat ismertetése: –
  A vizsgafeladat időtartama: –
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
 • 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése:
  Az iparművészet (bútor, szőnyeg) története 

  A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra:
  - Művészettörténeti korok és főbb stílusjegyeik
  ​- A bútortörténeti stílusok, a különböző korokra jellemző bútorfajták
  - A bútorkészítéshez felhasznált fafajták
  - A különböző korok bútorkészítési technikái, a bútor felületdíszítési típusai, szakkifejezése
  - A bútorok készítésével foglalkozó műhelyek, mesterek, jellemző stílusjegye
  - A bútorok kiegészítése, átalakítása, restaurálása
  - Az ergonómia szerepe a lakáskultúra változásában
  - A különböző országokra és korokra jellemző szőnyegfajták (Anatólia, Kaukázus, Irán, Türkmén, Kína, Pakisztán, Afgán, India, Európa)
  - A szőnyegkészítés anyagai, színezési módok (természetes és mesterségek színezékek és felismerésük)
  - A szőnyegkészítés eszközei, technikái
  - Szőnyegekkel, kárpitokkal kapcsolatos szakkifejezések
  - A szőnyegek készítésével foglalkozó műhelyek, mesterek, jellemző stílusjegyek
  - A szőnyegek vizsgálatának szempontjai
  - A szőnyegek értékét befolyásoló tényezők, a szőnyeghibák
  - Kommunikáció a felvevőhelyen
  - Biztonsági, vagyonvédelmi előírások
  - Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok


  A vizsgafeladat időtartama:
  30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 • 5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 • A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
 • 5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

Eszköz- és felszerelési jegyzék

 • 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 • 6.2.számológép 
 • 6.3.fényképmásolatok 
 • 6.4.katalógusok 
 • 6.5.számítógép 
 • 6.6.oktatástechnikai eszközök 
 • 6.7.kézi nagyító 
 • 6.8.hosszúsági mérőeszköz 
 • 6.9.Bútorok, szőnyegek és hamisítványok