Felnőttképzési szolgáltatások

Részlet a V-Pearl Kft., mint engedélyezett felnőttképzési intézmény “A FELNŐTTKÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYOZÁSA” című folyamatleírásából.

1. TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG

A folyamatleírás a V-PEARL Tanácsadó, Oktató és Kereskedelmi Kft. által szervezett és tartott felnőttképzésekhez kapcsolódóan az előzetes tudásszint felmérés és az elhelyezkedési tanácsadás felnőttképzési szolgáltatások elvégzésének leírását tartalmazza. Az intézmény mindkét szolgáltatást díjmentesen végzi a beiratkozott hallgatók számára.

2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Előzetes tudásszint felmérése: Az előképzettség meghatározásának olyan módszere, amely nemcsak a megszerzett bizonyítványok figyelembevételén alapul, hanem a képzés megkezdéséhez, vagy esetleg a végzettség megszerzéséhez szükséges valamennyi tudáselem elsajátítási szintjét igyekszik felmérni. A felmérés módszere alkalmazkodik a felmérni kívánt tudásterület jellegéhez. Intézményünkben ez, a már meglévő végzettségeket igazoló dokumentumok ellenőrzésével vagy standardizált tesztek alkalmazásával történik.

3. FOLYAMATLEÍRÁS

3.1. A már megszerzett kompetenciák beszámításának szabályozása
Jelentkezéskor a jelentkező hallgatónak lehetősége van felmentést kérni meghatározott tárgyak látogatása, és a vizsgakövetelmények teljesítése alól…
3.1.1. Előzetesen megszerzett tudás dokumentálása, beszámítása
Jelentkezéskor/beiratkozáskor a képzésért felelős vezető feladata a felmentés lehetőségének a vizsgálata. A Jelentkezési lap kitöltésekor a hallgató bejelölheti – erre fel is kell hívni külön a figyelmét -, hogy kéri előzetes kompetenciáinak beszámítását. Amennyiben a hallgató az adott tárgyból megfelelő tudással rendelkezik és ennek bizonyítására bemutatja a megfelelő bizonyítékot (pl.: egyetemi index, szakközépiskolai bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány) a képzésért felelős vezetőnek meg kell adnia a felmentést. A hallgató által bemutatott dokumentum másolatát a hallgató személyi anyagában kell megőrizni.
3.1.2. Előzetesen megszerzett tudás felmérése, beszámítása
A résztvevő kérheti, az előzetesen megszerzett elméleti és gyakorlati tudásának felmérését…

3.2. Elhelyezkedési tanácsadás szolgáltatása
Kiegészítő felnőttképzési szolgáltatásként elhelyezkedési tanácsadást nyújtunk tanfolyamunkon végzett hallgatóknak és az álláskereséshez felhasználjuk az Intézmény széleskörű kapcsolatait is. Az elhelyezkedési tanácsadást előadás formájában nyújtjuk. Az előadás időtartama kb. egy óra, ami a képzési programokon kívüli óraként értendő. Az elhelyezkedési tanácsadás főbb témakörei:

  • álláskeresési technikák, fórumok,
  • motivációs levélírási gyakorlat,
  • önéletrajz írási gyakorlat,
  • öltözködés, viselkedés szabályai az állásinterjún.

Az elhelyezkedési tanácsadás megtartásáért az ügyvezető felel.

Az álláskeresést elősegíti, hogy az Intézmény, illetve a szakképesítést oktató szakembereink, napi kapcsolatban vannak:

  • az illetékes Kereskedelmi- és Iparkamarákkal,
  • a Magyar Nemesfémesek Országos Szövetsége tagjaival,
  • a Magyar Műtárgy- és Régiségkereskedők Országos Szövetsége tagjaival és
  • a szakmát gyakorló szakemberekkel.

A fentieken túl, az elhelyezkedési tanácsadás során nemzetközi kapcsolatainkra is támaszkodni tudunk…