Ékszerbecsüs OKJ képzés Szakmai és Vizsgakövetelmény

A 35. sorszámú Ékszerbecsüs megnevezésű részszakképesítésre vonatkozóan (SzVK)

Az országos képzési jegyzékben (OKJ) szereplő adatok

 • 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 341 02
 • 1.2. Részszakképesítés megnevezése: ékszerbecsüs
 • 1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
 • 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

Egyéb adatok

 • 2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
 • 2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
 • 2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
 • 2.2. Szakmai előképzettség: – 
 • 2.3. Előírt gyakorlat: – 
 • 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 
 • 2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 • 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50% 
 • 2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 
 • 2.8. Szintvizsga: – 
 • 2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –  

Szakmai követelmények

 • AB
 • 4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 • 4.2.azonosító számamegnevezése
 • 4.3.10025-12 A kereskedelmi egység működtetése
 • 4.4.11388-12 Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek
  értékbecslése
 • 4.5.11392-12A becsüs általános tevékenysége

Vizsgáztatási követelmények

 • 5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei (Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az):
 • 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
 • 5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 • 5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 • 5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 • 5.2.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetéseírásbeli
 • 5.2.4.11388-12Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek értékbecslésegyakorlati, írásbeli
 • 5.2.5.11392-12A becsüs általános tevékenységeírásbeli

Pályatükör

 • 3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 • 3.1.1. FEOR száma: 3616
 • 3.1.2. FEOR megnevezése: Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő
 • 3.1.3. A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Ékszerbecsüs, -árverező, Becsüs, árverező, Értékbecsüs (ékszerkereskedelemben)

 • 3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása
  Az ékszerbecsüs feladata az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek meghatározása, értékbecslése és különféle konstrukciókban az árak megállapítása
 • 3.2.1 A részszakképesítéssel rendelkező képes:

  - Megállapítani az ékszer, dísztárgy típusát, művészeti stílusjegyeit, korát, az óra szerkezetét
  - Azonosítani az ékszer, dísztárgy anyagát, készítési-díszítési technikáit, a drágakő jellemzőit
  - Alkalmazni a Nemesfém-vizsgálati és egyszerűbb, illetve műszeres drágakő-vizsgálati módszereket
  - Használni az ötvösjegy, fémjel azonosításához a jegykönyveket, a drágakő-határozáshoz a táblázatokat
  - Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát
  - Elvégezni az ékszerek, dísztárgyak, fontosabb drágakövek, órák meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását
  - Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni
  - Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni
  - Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni
  - Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól​

 • 3.3. Kapcsolódó szakképesítések
  -52 341 01 Becsüsszakképesítés

Eszköz- és felszerelési jegyzék

 • 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
 • 6.2.Próbakövek 
 • 6.3.nemesfém karctűk (próbatűk) 
 • 6.4.próbasavak (14 kt-os, 18 kt-os, salétromsav, platinasav, ezüstsav, királyvíz) 
 • 6.5.gumikesztyű 
 • 6.6.csiszoló vászon 
 • 6.7.nagyítók 
 • 6.8.fapálcika 
 • 6.9.gyémántteszter 
 • 6.10.nappali fény lámpák 
 • 6.11.karátkések 
 • 6.12.hakák
 • 6.13.Leveridge-gauge
 • 6.14.hitelesített mérleg
 • 6.15.karátmérleg
 • 6.16.grammos mérleg
 • 6.17.összehasonlító kősorozat
 • 6.18.számológép
 • 6.19.fényképmásolatok
 • 6.20.katalógusok
 • 6.21.cérnakesztyű
 • 6.22.munkavédelmi felszerelések
 • 6.23.polariszkópok
 • 6.24.refraktométerek
 • 6.25.drágakő-mikroszkópok
 • 6.26.UV-lámpa
 • 6.27.dikroszkóp
 • 6.28.számítógép
 • 6.29.oktatástechnikai eszközök
 • 6.30.Arany ékszerek, ezüst ékszerek, hamis ékszerek, ezüst dísztárgyak, alpakka dísztárgyak
 • 6.31.Gyémántok, színes drágakövek, szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok