Drágakő-meghatározó Szakmai Programkövetelmény

1-9.) Általános adatok

 • Azonosító szám: SzPk-00011-14-17 0 05 3
 • Érvényesség kezdete: 2014-08-14 
 • 1.a ) A szakmai programkövetelmény megnevezése:
  Drágakő-meghatározó
 • 1.b ) Szakmai végzettség megnevezése:
  Drágakő-meghatározó
 • 2. ) A szakmai végzettséggel megszerezhető kompetenciákkal új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
 • 3. )A szakmai programkövetelmény modulrendszerű:
  Nem
 • 4.) Az OKJ-ban szereplő azon szakmacsoport amelybe a programkövetelmény besorolható:
  17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
 • 5. Az EKKR-hez kapcsolódó magyar képesítési keretrenszer szerinti szintjének meghatározására és besorolására vonatkozó megjelölése
  -
 • 6. A szakmai végzettség jellegétől függően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneteli feltételek:
  Iskolai előképzettség: gimnáziumi érettségi végzettség
  Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
  Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  Egyéb feltételek: nem szükséges

 • 7. ) A szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység, vagy munkaterület rövid leírása
  A drágakő meghatározó feladata a drágakövek, illetve drágakővel díszített ékszerek felvásárlásán kívül, azok szakértése, értékesítése, aukcionálása; vagyon felértékelése; befektetési, biztosítási ügyek, kárbecslés; vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata; közgyűjtemények, egyházi tulajdonú, kiemelkedő jelentőségű műtárgyak drágaköveinek szakértése.
 • 8.) Szakmai végzettséggel betölthető munkakör megnevezése és besorolása:
  FEOR főcsoport megnevezése: 5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások
  FEOR száma: 3616
  Foglalkozás megnevezése: Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő
  A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: drágakő-meghatározó

 • 9.) A szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés képzési formától függő minimális és maximális óraszáma, és az elméleti és gyakorlati idő aránya
  A képzés “egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
  Igen/Nem releváns
  A képzés “csoportos képzés” képzési formában megvalósítható?
  Igen/Nem releváns​
  Csoportos képzés
  MinimumMaximum
  A képzés óraszáma
  x
  Elméleti képzés idő aránya (%)
  x
  Gyakorlati képzés idő aránya (%)​
  x
  A képzés “távoktatás” képzési formában megvalósítható?
  Igen/Nem releváns

10.) Szakmai követelmények leírása

 • A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
 • Tudás - Képesség - Attitűd - Felelősség, autonómia
 • Ismeri a drágakőtudomány szakkifejezéseit, az alapvető fizikai-kémiai tulajdonságokat.Képes szakszerűen megvizsgálni, megnevezni a követ és leírni a drágakő ismérveit, állapotát.Ügyféllel szemben udvarias magatartást tanúsít.Önállóan végzi az egyszerűbb és a műszeres drágakő-vizsgálatot. 
 • Tud szimmetria-műveleteket (forgatás, tükrözés, inverzió) alkalmazni kristályokon.Képes szimmetria-műveletekkel azonosítani különféle kristályformákat.Az átadás/átvétel alkalmával körültekintően jár el.Önállóan azonosítja a drágakövet, alakítja ki a becsértéket és a különféle árakat. 
 • Ismeri a drágakövek lehetséges kristályrendszereit.Képes a nyers drágakövek kristályainak rendszertani besorolására.Munkáját precízen, odafigyeléssel végzi.A tárgyakat nagy értéküknek megfelelő módon gondosan kezeli. 
 • Tájékozott a határfelületi jelenségekről.Képes különbséget tenni a határfelületi jelenségek törvényszerűségei között.Vizsgálati adatokat egybehangzóan értékeli.Véleményéért felelősséget vállal. 
 • Ismeri az optikai viselkedés vizsgálati módszereit.Képes vizsgálni izotrópiát, anizotrópiát, optikai tengelyeket, pleokroizmust.Véleménye megfogalmazásánál szakszerűségre, hitelességre törekszik.Betartja a szakmaetikai elveket. 
 • Érti az indexfelület és a törésmutatók, optikai tengelyek, optikai jelleg közötti összefüggést.Képes pontosan mérni törésmutatót sík és domború felületen és képes az adatok kiértékelésére. 
 • Tájékozott a különféle csiszolási formákról.Képes leírni a briliáns részeit és megnevezni az egyéb csiszolási formákat. 
 • Ismeri az összefüggést a kristályrendszerek, a pleokroizmus és a csiszolás forma orientációja között.Képes javaslatot tenni a csiszolási forma kialakítására. 
 • Azonosítani tudja a fontosabb zárványokat.Képes a kő eredetének, származásának a behatárolására. 
 • Ismeri a lumineszcencia fogalmát és diagnosztikai lehetőségeit.Képes az ultraibolya sugárzás alkalmazására a valódi és a szintetikus kövek elkülönítésében. 
 • Ismeri a gyémánt tulajdonságait.Képes megbízhatóan azonosítani a gyémántot a jellegzetességei alapján. 
 • Ismeri a gyémánt-vizsgálati módszereket.Képes használni gyémánt-tesztert, moissanit-tesztert, reflektométert. 
 • Ismeri a gyémánt helyettesítésére alkalmas kövek elkülönítésének lehetőségeit.Képes egyértelműen elkülöníteni a szintetikus gyémántot, műtermékeket, utánzatokat. 
 • Ismeri a gyémánt minősítésének hazai és nemzetközi módszereit.Képes kategorizálni a gyémántot a 4C alapján haka, Leveridge-gauge, színösszehasonlító kősorozat, gyémántlupé alkalmazásával. 
 • Ismeri a Kimberley folyamat előírásait a konfliktus-gyémántokkal kapcsolatban.Képes az eredetigazolások felismerésére, az előírások betartására. 
 • Ismeri az elsőrendű és a másodrendű színes drágakövek tulajdonságait.Képes az elsőrendű és a másodrendű színes drágakövek biztos meghatározására 
 • Tájékozott a gyűjtőkövekről.Képes a gyűjtőkövek azonosítására. 
 • Tájékozott a világ legfontosabb drágakő-lelőhelyeiről.Képes földrajzi helyhez, földtani környezethez kötni a fontosabb drágaköveket. 
 • Ismeri a drágakövek helyettesítésére szolgáló kövek anyagát, előállítási módszereit.Képes a szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok elkülönítésére és az új termékekről való tájékozódásra. 
 • Tájékozott a különböző színek létrejöttének okairól és irányfüggéséről.Képes magyarázni a színek eltérő keletkezési mechanizmusait. 
 • Ismeri a színek kezelésének legfontosabb módszereit.Képes felismerni a legfontosabb kezelések (festés, hőkezelés, besugárzás stb.) nyomait. 
 • Tájékozott a nagyműszeres vizsgálati lehetőségekről.Képes RTG-diffraktogramok kiértékelésére. 
 • Ismeri a színes drágakövek és a gyöngy minősítésének módszereit.Képes a minősítés során kategorizálni a színes drágaköveket, a gyöngyöket.
 • Érti a becsérték és az árak kialakításával kapcsolatos szempontokat, számításokat.Képes megállapítani a drágakövek becsértékét, az eltérő piaci helyzetekben használatos különféle árait. 
 • Tájékozott a szakértői tevékenység jogi hátteréről.Képes folyamatosan követni a szakértőkre vonatkozó jogszabályokat. 
 • Ismeri a drágakő szakértői tevékenység bizonylatait.Képes kiállítani vizsgálati jegyzőkönyvet, szakvéleményt, certifikátot. 
 • Rendelkezik drágakő-forgalmazásra vonatkozó ismeretekkel.Képes drágakövet szakszerűen felvásárolni, értékesíteni, szakérteni. 
 • A képzés munkaerő-piaci relevanciája